top of page
Coumans Juristen 263.jpg
  • Foto van schrijverCoumans Juristen

VOORTZETTING TIJDELIJKE ARBEIDS-OVEREENKOMST BIJ GEBLEKEN GESCHIKTHEID

Een bepaling in een tijdelijke arbeidsovereenkomst dat de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet ‘bij gebleken geschiktheid’ kan tot discussie leiden als de werkgever de arbeidsovereenkomst bij het einde van de looptijd niet wil verlengen en de werknemer vindt dat hij daarop wél recht heeft.


De medewerker kan van mening zijn dat hij wel degelijk goed functioneert. In de praktijk ontstaat ook regelmatig discussie over de vraag of de medewerker nu ‘goed’ moet functioneren of dat gewoon ‘voldoende’ of ‘naar behoren’ ook voldoende is voor verlenging.

Ook over de aspecten waaruit de totale beoordeling is opgebouwd kan discussie ontstaan. Functioneert een medewerker nu onvoldoende als hij commercieel gezien goed presteert, maar hij administratief gezien nog wat verbeterpunten heeft?

Ook als de medewerker het ermee eens is dat hij onvoldoende functioneert, kan er nog discussie ontstaan. De medewerker kan bijvoorbeeld van mening zijn dat hij in de loop van het jaar onvoldoende is begeleid en daardoor zijn functioneren niet heeft kunnen verbeteren. Als de werkgever geen of te weinig aandacht aan (noodzakelijke) scholing van de werknemer heeft besteed, dan zal hij de werknemer minder snel het verwijt kunnen maken dat hij onvoldoende functioneert en dat de tijdelijke arbeidsovereenkomst daarom niet wordt verlengd.

Tot slot kan zich de situatie voordoen dat de werkgever om andere redenen dan onvoldoende geschiktheid van de werknemer de arbeidsovereenkomst niet wil verlengen. Bijvoorbeeld vanwege bedrijfseconomische redenen. Tot slot kan zich de situatie voordoen dat de werkgever om andere redenen dan onvoldoende geschiktheid van de werknemer de arbeidsovereenkomst niet wil verlengen. Bijvoorbeeld vanwege bedrijfseconomische redenen.

Als de tekst van de bepaling op dit punt niet duidelijk is, dan kan dit een probleem opleveren voor de werkgever en een kans voor de werknemer.

Neem contact op met Elnet Coumans voor het laten opstellen of beoordelen van een arbeidsovereenkomst met uw werknemer. Elnet is als volgt te bereiken: 06 123 18 244 of coumans@coumansjuristen.nl

Comments


bottom of page