top of page
Coumans Juristen 263.jpg
  • Foto van schrijverCoumans Juristen

ONDERNEMER: LEG AFSPRAKEN VAST


Als ondernemer is het essentieel om afspraken duidelijk vast te leggen. Dit voorkomt problemen en conflicten achteraf en is soms zelfs wettelijk verplicht. Hieronder bespreken we vier belangrijke soorten overeenkomsten.


1. Managementovereenkomst

Bij een onderneming met een holding en een werkmaatschappij is een managementovereenkomst cruciaal. De werkmaatschappij verricht de daadwerkelijke ondernemersactiviteiten, terwijl de holding de aandeelhouder en bestuurder is. In de managementovereenkomst worden afspraken vastgelegd over de bestuurstaken van de holding, de managementvergoeding, aansprakelijkheid, non-concurrentie en geheimhouding. Zorg ervoor dat deze overeenkomst zorgvuldig wordt opgesteld om discussies met de Belastingdienst te voorkomen.


2. Arbeidsovereenkomst

Wanneer je als ondernemer aandeelhouder en statutair bestuurder van de holding bent, moet je een arbeidsovereenkomst afsluiten met de holding. Dit is verplicht als directeur-grootaandeelhouder (DGA). De overeenkomst bevat afspraken over de functie, taken, werktijden, vakantiedagen, salaris en kostenvergoedingen.


3. Rekening-courantovereenkomst

Binnen een structuur van holding en werkmaatschappij zijn onderlinge betalingen gebruikelijk. Om de administratieve lasten te verminderen, kun je een rekening-courantovereenkomst opstellen. Deze regelt de automatische verrekening van schulden en vorderingen tussen de entiteiten. Belangrijke onderdelen van deze overeenkomst zijn de verrekening, zakelijke rente, opeisbaarheid van bedragen en de kosten. Dit helpt bij verantwoording richting de Belastingdienst en bij het aantonen van afspraken in geval van faillissement.


4. Overeenkomst van geldlening

Het komt vaak voor dat vennootschappen onderling of met de ondernemer geld lenen. Hiervoor is een overeenkomst van geldlening noodzakelijk, waarin afspraken worden gemaakt over het bedrag, de looptijd, aflossing en rente. Het is belangrijk dat deze lening aan zakelijke voorwaarden voldoet om problemen met de Belastingdienst te vermijden. Let hierbij op de Wet excessief lenen bij eigen vennootschap, die een maximum stelt aan het bedrag dat je mag lenen van je BV.


Conclusie

Het vastleggen van afspraken in overeenkomsten is niet alleen belangrijk voor de duidelijkheid, maar ook om aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Afhankelijk van de omvang, structuur en handelswijze van jouw onderneming kunnen andere of aanvullende overeenkomsten nodig zijn. Zorg altijd voor een gedegen juridische basis om conflicten te voorkomen.


Voor inlichtingen bel of mail mij: 06-123 18 244 of coumans@coumansjuristen.nl

Comments


bottom of page