top of page
Coumans Juristen 263.jpg
  • Foto van schrijverCoumans Juristen

ONDERBOUWING ONTSLAGAANVRAAG UWV NA TWEE JAAR ZIEKTE WERKNEMER

Hoe onderbouw je de ontslagaanvraag bij het UWV voor een werknemer na twee jaar ziekte?
Je moet natuurlijk je dossier op orde hebben. Als je zieke werknemer al een WIA-uitkering ontvangt, voeg je alle stukken van het re-integratiedossier bij.


Echter een van de belangrijkste documenten die je bij de ontslagaanvraag voegt, is een verklaring van de bedrijfsarts. Je dient je werknemer dus op te laten roepen voor het spreekuur van de bedrijfsarts, ook al heeft deze zieke werknemer al een WIA-uitkering en is de loondoorbetaling gestopt.


De verklaring van de bedrijfsarts moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

1. Ingaan op de huidige mogelijkheden om het werk te hervatten.

2. Prognose voor de komende 26 weken of herstel in bedongen arbeid te verwachten is.

3. Prognose voor de komende 26 weken of een mogelijkheid is om het eigen werk in aangepaste vorm valt te verwachten.


Verzoek de bedrijfsarts dan ook expliciet in zijn verklaring in te gaan op voornoemde drie voorwaarden.


Dus alleen wanneer je zieke werknemer meer dan twee jaar ziek is én de bedrijfsarts onderschrijft dat hij niet meer terug aan het werk kan binnen het halfjaar in zijn eigen werk of in aangepaste vorm, heeft het zin om de ontslagaanvraag bij het UWV in te dienen.


Let wel op: Je zult in deze situatie de transitievergoeding moeten betalen aan je werknemer. Hiervoor kun je later compensatie aanvragen bij het UWV.


Bij vragen, neem contact op met Elnet Coumans, coumans@coumansjuristen.nl of 06 123 18 244.Comments


bottom of page