top of page
Coumans Juristen 263.jpg
  • Foto van schrijverCoumans Juristen

DOORWERKENDE WERKNEMER NA 104 WEKEN ARBEIDSONGESCHIKTHEID: PASSENDE ARBEID OF NIEUW BEDONGEN ARBEID?

Bijgewerkt op: 7 nov. 2023

Het maken van nieuwe afspraken met een werknemer die 104 weken arbeidsongeschikt is geweest, dient zorgvuldig te gebeuren.


In de praktijk gebeurt het soms dat een werknemer na 104 weken arbeidsongeschiktheid bij werkgever blijft werken in plaats van een ontslag op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid. Werkgever en werknemer spreken bijvoorbeeld af dat werknemer in plaats van 40 uur per week voortaan 20 uur per week gaat werken.

Korte tijd later meldt werknemer zich opnieuw ziek. Werkgever wil werknemer alsnog ontslaan op grond van langdurige arbeidsongeschiktheid.

De vraag die nu beantwoord moet worden is of de arbeidsovereenkomst in deze situatie alsnog kan worden beëindigd? Of is er toch sprake van een opzegverbod omdat werknemer geen 104 weken arbeidsongeschikt is in de nieuw bedongen arbeid? Het risico bestaat immers dat een nieuwe termijn van 104 weken is gestart en er dus een opzegverbod is gedurende 104 weken.

LAAT U DUS GOED INFORMEREN!

Het maken van nieuwe afspraken met een werknemer die 104 weken arbeidsongeschikt is geweest, dient zorgvuldig te gebeuren. Het is van belang om iedere situatie afzonderlijk te beoordelen. De eerste vraag zal altijd zijn óf sprake is van passende arbeid óf nieuw bedongen arbeid. Daarbij is niet alleen doorslaggevend wat daarover op papier is gezet, maar ook de feitelijke situatie is belangrijk.

Indien u hierover vragen heeft, neem contact met ons op : coumans@coumansjuristen.nl of 06 123 18 244.

Comments


bottom of page