top of page
Coumans Juristen 263.jpg
  • Foto van schrijverCoumans Juristen

WERKT UW WERKNEMER THUIS? DAN IS HET TIJD VOOR EEN THUISWERK-OVEREENKOMST

Bijgewerkt op: 27 okt. 2023

Inmiddels werkt een groot deel van Nederland (gedeeltelijk) vanuit huis. Met die gedachte wordt het tijd om duidelijke afspraken te maken over het thuiswerken en deze afspraken schriftelijk vast te leggen in een thuiswerkovereenkomst.
Als werkgever bent u niet verplicht een thuiswerkovereenkomst aan te gaan met uw individuele werknemer. Dit is echter wel aan te bevelen. Heldere regels rondom thuiswerken zijn wenselijk voor zowel werkgever als werknemer. Met een thuiswerkovereenkomst creëert u duidelijkheid, waardoor problemen en misverstanden voorkomen kunnen worden. Als er geen schriftelijke thuiswerkovereenkomst is overeengekomen tussen werkgever en werknemer, kan er namelijk discussie ontstaan over zaken als bereikbaarheid.

Inhoud thuiswerkovereenkomst
In een thuiswerkovereenkomst legt u de voorwaarden vast waaronder uw werknemer mag thuiswerken. In de thuiswerkovereenkomst kunt u bepalingen opnemen over de duur van de overeenkomst, de bereikbaarheid van uw werknemer tijdens een thuiswerkdag, maar ook over de ter beschikking gestelde middelen voor de inrichting van de thuiswerkplek.

Een thuiswerkovereenkomst dient in ieder geval de volgende elementen te bevatten:
  • Het aantal dagen waarop uw werknemer gaat thuiswerken, alsmede welke specifieke dagen dit zijn;

  • afspraken over de uitvoering van de werkzaamheden vanuit huis en de bereikbaarheid van uw werknemer tijdens het thuiswerken;

  • afspraken over de inrichting van de thuiswerkplek en welke voorzieningen en/of vergoedingen u in het kader van thuiswerken aan uw werknemer verstrekt;

  • afspraken over (data)beveiliging en privacy;

  • afspraken over ziekte en verzuim;

  • afspraken over beëindiging van de thuiswerkovereenkomst, bijvoorbeeld de mogelijkheid om als werkgever de toestemming voor het thuiswerken weer in te trekken.

Naast deze afspraken kunt u uiteraard ook nog andere, meer organisatie specifieke, afspraken opnemen in de thuiswerkovereenkomst.

Hulp nodig?
Hulp nodig bij het opstellen van een thuiswerkovereenkomst? Neem dan gerust contact op met Coumans Juristen. Wij helpen u graag verder.
coumans@coumansjuristen.nl of tel 06 123 18 244

Comments


bottom of page