top of page
Coumans Juristen 263.jpg
  • Foto van schrijverCoumans Juristen

VERPLICHTING RAPPORTEREN AAN RVO VAN ZAKELIJK EN WOON-WERKVERKEER PERSONEEL

Bijgewerkt op: 7 nov. 2023

UPDATE:

Het Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit (WPM) gaat waarschijnlijk niet in per 1 januari 2024, maar per 1 juli 2024. Dit besluit regelt dat werkgevers met minimaal 100 werknemers moeten rapporteren over het zakelijke verkeer en woon-werkverkeer.

Het besluit, dat voortkomt uit het Klimaatakkoord, is al meerdere keren uitgesteld. Ook de geplande ingangsdatum 1 januari 2024 wordt niet gehaald. De Raad van State heeft namelijk onlangs advies uitgebracht over het besluit en hierin verzocht om de regels meer te verduidelijken. Het gaat dan bijvoorbeeld om de grenswaarde die vanaf 2030 kan gaan gelden voor de CO2-uitstoot per gereisde zakelijke kilometer van werknemers.
De regeling gaat in op 1 januari 2024. Uiterlijk 30 juni 2025 voert een werkgever de eerste keer de jaargegevens in. Dat zijn dan de gegevens over het jaar 2024. Uiterlijk 30 juni 2025 dient een werkgever de gevraagde gegevens over 2024 in te dienen.

Welke gegevens een werkgever nodig heeft, staat in de handreiking van RVO 'Gegevensverzameling werkgebonden personenmobiliteit'. In die handreiking staan ook tips hoe een werkgever de gegevens verzamelt.

Nodig zijn bijvoorbeeld de volgende gegevens: Het totaal aantal kilometers dat de werknemers in een kalenderjaar hebben afgelegd voor zakelijk en woon-werkverkeer en het jaartotaal aan kilometers verdeeld in soort vervoermiddel en brandstoftype.

Iemand is een werknemer als deze bij een werkgever in dienst is met een contract voor 20 of meer uur betaald werk per maand. Als een werkgever meerdere vestigingen heeft, dan telt deze werkgever de gegevens van deze vestigingen bij elkaar op. Werkgever voert dan de gegevens voor al deze vestigingen gezamenlijk in.Voor vragen en/of opmerkingen: coumans@coumansjuristen.nl of tel 06 123 18 244Comments


bottom of page