top of page
Coumans Juristen 263.jpg
  • Foto van schrijverCoumans Juristen

VANAF 1 JANUARI 2026: TOELATINGS-PLICHT VOOR UITZENDBUREAUS

Per 1 januari 2026 komt er een toelatingsplicht voor uitzendbureaus. Het wetsvoorstel is op 10 oktober 2023 naar de Tweede Kamer gestuurd. Uitzendbureaus dienen vanaf dat moment een toelating te hebben om te mogen uitzenden en inleners mogen alleen nog zaken doen met toegelaten uitzendbureaus. Ook bedrijven die uitzenden niet als hoofdactiviteit hebben, maar wel personeel ter beschikking stellen aan anderen, vallen onder het verplichte toelatingsstelsel.Met dit wetsvoorstel wordt een toelatingsstelsel ingevoerd voor uitzendbureaus en andere bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen. De regering streeft naar inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2025. De toelatingsplicht wordt in dat geval per 1 januari 2026 ingevoerd.

De kern van dit stelsel is dat deze uitleners alleen op de markt mogen opereren als zij daartoe toegelaten zijn.

Toelatingseisen
De toelatingseisen zijn:
- Een positief inspectierapport (waarbij gecontroleerd is op het juist betalen van loon, het doen van belastingaangifte en de juiste pensioenaansluiting);
- in het bezit zijn van een VOG;
- een borgsom van € 100.000,- betalen, voor startende ondernemingen geldt een borgsom van
€ 50.000,-;
- gecertificeerde huisvesting aanbieden.

Toezicht
De Arbeidsinspectie zal toezicht houden op de verplichtingen voor in- en uitleners. Het toezicht houdt onder meer in dat de Arbeidsinspectie boetes kan opleggen aan uitleners die zonder toelating arbeidskrachten ter beschikking stellen, en aan inleners die arbeidskrachten inlenen van niet-toegelaten uitleners.

De toelating wordt geschorst als de minister vaststelt dat een uitlener niet (langer) voldoet aan de gestelde eisen en vervolgens niet op tijd herstelt. Zonder toelating mag de uitlener niet langer arbeidskrachten ter beschikking stellen.


Overgangsregeling
Uitzendbureaus dienen vanaf 2025 al alert te zijn op de nieuwe regelgeving. Als op tijd de toelating wordt aangevraagd (voor 1 juli 2025) en het SNA-keurmerk in het bezit is, dan valt het uitzendbureau onder de overgangsregeling en wordt het uitzendbureau in beginsel toegelaten tot het stelsel.

Indien het uitzendbureau geen SNA-keurmerk heeft, dient het uitzendbureau voor 1 januari 2025 de aanvraag te doen, de VOG te overleggen en de waarborgsom te storten om direct toegelaten te worden. Is het uitzendbureau te laat met aanvragen of voldoet het niet of nog niet aan de voorwaarden? Dan kan het uitzendbureau niet direct vanaf 1 januari 2026 actief zijn.

Het wetsvoorstel met memorie van toelichting is bijgevoegd.
Wetsvoorstel+toelating+terbeschikkingstelling+van+arbeidskrachten
.pdf
Download PDF • 1.26MB

Voor vragen en/of opmerkingen: coumans@coumansjuristen.nl of tel 06 123 18 244

Comentarios


bottom of page