top of page
Coumans Juristen 263.jpg
  • Foto van schrijverCoumans Juristen

ONTSLAG OP STAANDE VOET

Om een rechtsgeldig ontslag op staande voet te kunnen geven, moet aan een aantal vereisten worden voldaan.


Er moet sprake zijn van een dringende reden, die zonder onnodige vertraging aan de werknemer wordt medegedeeld.

Dringende reden
Er moet sprake zijn van een dringende reden die het ontslag op staande voet rechtvaardigt.
Een dringende reden is een dusdanige gedraging van de werknemer dat van de werkgever niet kan worden verwacht om de arbeidsovereenkomst voort te zetten.
Voorbeelden van dringende redenen kunnen fraude, diefstal, ernstige belediging, geweldpleging of werkweigering zijn. De gedraging moet met andere woorden zo ernstig zijn dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet redelijk is.

Onverwijldheid
Het ontslag op staande voet moet direct worden gegeven, zonder onnodige vertraging.
De werkgever moet de dringende reden zo snel mogelijk ontdekken en daarna onmiddellijk actie ondernemen (eventueel na een onderzoekperiode) door het ontslag op staande voet mede te delen aan de werknemer.

Mededeling van de reden
De werkgever moet duidelijk aangeven wat de dringende reden is voor het ontslag op staande voet. Dit kan mondeling of schriftelijk gebeuren. Het is wel verstandig om de reden schriftelijk vast te leggen om bewijsmateriaal te hebben in het geval van een geschil.

De rechter beslist!
Het is altijd aan de rechter om te beoordelen of aan deze vereisten is voldaan. Als een werknemer het niet eens is met het ontslag op staande voet, kan deze naar de rechter stappen om het ontslag aan te vechten en eventueel een schadevergoeding of herstel van het dienstverband te eisen. Het is raadzaam om altijd juridisch advies in te winnen bij een mogelijk ontslag op staande voet.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan contact op met Elnet Coumans, coumans@coumansjuristen.nl of 06 123 18 244.

Comments


bottom of page