top of page
Coumans Juristen 263.jpg
  • Foto van schrijverCoumans Juristen

LEGE RECHTSPERSOON OPHEFFEN? NOTEER DAN 15 NOVEMBER 2023!

Bijgewerkt op: 22 sep. 2023

Op 15 november 2023 treedt de Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie in werking. De regels inzake turboliquidatie van een rechtspersoon worden aangescherpt. De wet heeft een minimale duur van 2 jaar. Het is mogelijk dat de wet na afloop van deze termijn wordt verlengd.


Turboliquidatie
Kort samengevat betekent turboliquidatie het op eigen initiatief ontbinden van een rechtspersoon, waarbij – als de rechtspersoon op het tijdstip van ontbinding geen baten heeft – het tijdstip van de ontbinding (door een besluit tot ontbinding) samenvalt met de beëindiging van de rechtspersoon.

Geen baten
Doordat geen baten aanwezig zijn, hoeft het bestuur het vermogen niet te vereffenen en kan met een formulier 17a de rechtspersoon worden uitgeschreven uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het maakt hierbij in principe geen (direct) verschil of de rechtspersoon wel of geen schulden heeft.

Vanaf 15 november 2023: verzwaring turboliquidatie
Vanaf 15 november 2023 kan dit op deze eenvoudige wijze niet meer.
Kort samengevat wordt de turboliquidatie vanaf 15 november 2023 als volgt verzwaard:
- door van het bestuur te verlangen een financiële verantwoording en een schriftelijke toelichting te deponeren bij de Kamer van Koophandel,
binnen 14 dagen nadat het besluit tot ontbinding is genomen (de “verantwoordings- en bekendmakingsplicht”);
- door het creëren van een verscherpt inzagerecht voor schuldeisers;
- door het opnemen van een aanvullende strafbaarstelling van bestuurders (“economisch delict”);
en
- door het kunnen toekennen van een civielrechtelijk bestuursverbod.


Bij vragen over uw lege rechtspersoon neem gerust contact met ons op via het contactformulier of bel naar: 06 123 18 244.

Comentarios


bottom of page