top of page
Coumans Juristen 263.jpg
  • Foto van schrijverCoumans Juristen

INFORMATIEPLICHT JEGENS JE WERKNEMER(S)
Vanaf 1 augustus 2022 moesten de bestaande afspraken van werkgevers met werknemers aan de Wet Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden (WTVA) voldoen. Uit de praktijk blijkt dat veel werkgevers de arbeidsovereenkomsten echter (nog) niet hebben aangepast n.a.v. deze nieuwe wet.

Als werkgever rust er vanaf 1 augustus 2022 een uitgebreidere informatieplicht op je jegens je werknemers. Dit omvat onder andere het verstrekken van gedetailleerde informatie over wederzijdse verplichtingen en inspanningen bij ziekte. Daarnaast dien je informatie te verstrekken over zaken als de arbeidsplaats, arbeidstijden, arbeidsuren, de vormen van bijzonder verlof, de vereisten en (opzeg)termijnen bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, enzovoort.

Het is nu het ideale moment om dit te laten beoordelen door Coumans Juristen. Stuur je model arbeidsovereenkomst op naar coumans@coumansjuristen.nl voor een vrijblijvende check. Komt hieruit naar voren dat je model arbeidsovereenkomst niet (helemaal) in overeenstemming is met de huidige wetgeving? Dan passen wij je huidige model arbeidsovereenkomst aan, zodat je dat model in de toekomst kunt gebruiken.

Wij zullen je hiervoor vooraf een prijsopgave in de opdrachtbevestiging maken. Dat spreekt voor zich!

Neem contact op met Coumans Juristen, coumans@coumansjuristen.nl of 06 123 18 244.bottom of page