top of page
Coumans Juristen 263.jpg
  • Foto van schrijverCoumans Juristen

TERUGKRABBELEN UIT EEN ONDERHANDELINGSPROCES

Bijgewerkt op: 22 sep. 2023

Terugkrabbelen uit een onderhandelingsproces. Mag en kan dat? Met tips!

Voordat een overeenkomst tot stand komt, wordt er doorgaans eerst geruime tijd onderhandeld. Hierbij worden vaak diverse conceptovereenkomsten uitgewisseld en er vindt veelvuldig e-mailverkeer plaats over hetgeen partijen beogen. Uitgangspunt Uitgangspunt is dat zolang er geen overeenkomst is, partijen in beginsel de onderhandelingen eenzijdig mogen afbreken zonder dat zij daar enige vergoeding voor hoeven te betalen aan de ander. Vrijheid in onderhandelen begrensd Om te beoordelen of het wel of niet rechtvaardig is om onderhandelingen te verbreken, wordt gekeken naar de verwachtingen die partijen in de onderhandelingen hebben gewekt. Verbreken onderhandelen kan onaanvaardbaar zijn Als blijkt dat het verbreken van de onderhandelingen onaanvaardbaar is, kan de andere partij een schadevergoeding of een verplichting tot dooronderhandeling vorderen. Ook kan het afbreken van de onderhandelingen wel aanvaardbaar zijn, maar moet een partij de door de ander gemaakte kosten (gedeeltelijk) vergoeden (bijvoorbeeld de reis- of vergaderkosten). Tips Hieronder een aantal - niet limitatieve - tips bij het onderhandelingsproces (zeker als u de handen vrij wilt houden bij het onderhandelingsproces): - Wees bewust van de risico’s van het eenzijdig afbreken van onderhandelingen. - Geef in e-mails aan dat het eerst de bedoeling is om tot een overeenkomst te komen indien er sprake is van een door beide partijen getekende overeenkomst. - Zet op stukken of overeenkomsten die uitgewisseld worden steeds “Concept” en “Uitsluitend bestemd voor discussiedoeleinden” met de datum. - Sluit voor aanvang van de onderhandelingen eventueel een letter of intent (LOI) waarin voor partijen is vastgelegd wanneer een overeenkomst tot stand komt en tot welk moment partijen vrij zijn uit de onderhandelingen te treden (bijvoorbeeld indien een overeenkomst is ondertekend door beide partijen of indien de bank, het bestuur en/of de algemene vergadering akkoord zijn). - Reageer op tegenvoorstellen of alternatieven van de wederpartij en laat deze niet “onbesproken”. Wees steeds duidelijk. - Leg op enig moment de actuele status quo van de onderhandelingen vast, zodat u daar altijd op kunt terugvallen.
Heeft u te maken met een wederpartij die (vergevorderde) onderhandelingen afbreekt of dreigt af te breken? Of bent u zelf van plan om een onderhandeling te stoppen? Neem gerust contact met ons op.

Comments


bottom of page