top of page
Coumans Juristen 263.jpg
  • Foto van schrijverCoumans Juristen

HOE ZIT HET OOK ALWEER MET DE NEVENWERKZAAMHEDEN VAN EEN WERKNEMER?

Bijgewerkt op: 12 sep. 2023

Vanaf 1 augustus 2022 is een “beding waarbij de werkgever verbiedt of beperkt dat de werknemer voor anderen arbeid verricht buiten de tijdstippen waarop de arbeid moet worden verricht bij die werkgever” nietig, tenzij dit beding kan worden gerechtvaardigd op grond van een objectieve reden.


Een objectieve rechtvaardigingsgrond
Een werkgever mag een werknemer tijdens het dienstverband niet verbieden nevenwerkzaamheden te verrichten, tenzij daarvoor een objectieve rechtvaardigingsgrond bestaat.

Voorbeelden hiervan zijn (niet limitatief):
- de gezondheid van de werknemer;
- de veiligheid van de werknemer;
- de bescherming van (gevoelige) bedrijfsinformatie;
- het voorkomen van belangenconflicten;
- etc.

In de arbeidsovereenkomst opnemen?
De objectieve rechtvaardiging hoeft niet in het beding of de arbeidsovereenkomst zelf te worden opgenomen.

Meedelen aan de werknemer
Als de werkgever zich op het verbod beroept, moet hij alsnog de objectieve rechtvaardiging aan de werknemer mededelen. Doet de werkgever dat niet of heeft de werkgever geen objectieve rechtvaardiging, dan is het beding nietig.

Toestemming
Als in het beding inzake nevenwerkzaamheden een toestemming van de werkgever is opgenomen, dan mag de werkgever diens toestemming slechts weigeren als hij daarvoor een objectieve rechtvaardiging heeft.


Benieuwd of uw werknemer nevenwerkzaamheden mag verrichten? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier of bel naar: 06 123 18 244 (Elnet) of 06 142 22 496 (Anne).


Comments


bottom of page