top of page
Coumans Juristen 263.jpg
  • Foto van schrijverCoumans Juristen

DE WET HOMOLOGATIE ONDERHANDS AKKOORD (WHOA)

Bijgewerkt op: 22 sep. 2023

De WHOA biedt de mogelijkheid om een akkoord voor alle schuldeisers verbindend te verklaren. In dat geval kan een faillissement worden voorkomen.
Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA)
Op 1 januari 2021 is de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) in werking getreden. De WHOA wijzigt de Faillissementswet en dient het gemakkelijker te maken om een onderhands akkoord te bewerkstelligen.

Daardoor wordt het eenvoudiger om ondernemingen te saneren of te liquideren. De WHOA kan een surseance van betaling of het faillissement voorkomen.

Tot 1 januari 2021 gold daarvoor echter dat instemming van alle betrokken partijen is vereist. Een schuldeiser kon dus makkelijk de totstandkoming van een akkoord frustreren. Dat is door de WHOA verleden tijd. Als het akkoord redelijk is, kan de rechtbank dat dwingend opleggen.

Wie?
Een schuldenaar komt in aanmerking voor de WHOA als er sprake is van een ondernemer met een eenmanszaak, VOF of rechtspersoon.
Een belangrijke voorwaarde om in aanmerking te komen is dat het redelijkerwijs aannemelijk is dat de schuldenaar zijn schulden niet meer kan betalen. Daarvan is sprake als de schuldenaar nog wel in staat is om zijn lopende verplichtingen te voldoen, maar tegelijkertijd voorziet dat er geen realistisch perspectief bestaat om een toekomstig faillissement af te wenden als de schulden van de onderneming niet worden geherstructureerd.

Welk effect heeft een WHOA-akkoord voor de onderneming?
Anders dan bij een faillissement behoudt de ondernemer de volledige beschikkingsbevoegdheid over zijn onderneming. De onderneming kan dus gedurende het aanbieden van het akkoord blijven functioneren als voorheen.


De WHOA procedure is een ingewikkelde procedure. Neem gerust contact met ons op via het contactformulier of bel naar: 06 123 18 244.

Comments


bottom of page