top of page
Coumans Juristen 263.jpg
  • Foto van schrijverCoumans Juristen

GOED VERHUURDERSCHAP

Bijgewerkt op: 22 sep. 2023

Per 1 juli 2023 is de Wet Goed Verhuurderschap in werking getreden. In de Wet Goed Verhuurderschap zijn regels opgenomen voor wenselijk gedrag van verhuurders en verhuurbemiddelaars.


Samengevat wordt in de nieuwe wet onder "goed verhuurderschap" verstaan:
1. niet discrimineren, door:
- een heldere selectieprocedure te hanteren;
- objectieve selectiecriteria te gebruiken; en
- de keuze voor de gekozen huurder te motiveren;
2. niet intimideren;
3. niet meer dan tweemaal de kale huurprijs als waarborgsom eisen;
4. het schriftelijk vastleggen van de huurovereenkomst;
5. het schriftelijk verstrekken van informatie aan de huurder (informatieplicht) over:
- de rechten en plichten van de huurder;
- de hoogte van en regels over (terugbetaling van) de waarborgsom;
- de contactgegevens van een contactpunt waar de huurder terecht kan bij zaken over het gehuurde;
- de contactgegevens van het meldpunt van de gemeente waar klachten over ongewenst verhuurgedrag kunnen worden gemeld;
- de betalingsverplichting van de huurder over de servicekosten, waarbij geldt dat jaarlijks een volledige kostenspecificatie aan de huurder moet worden verstrekt;
6. eventuele servicekosten niet anders dan in overeenstemming met de wettelijke bepalingen in rekening brengen.

Bij verhuur van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten geldt nog een aantal aanvullende regels.

De gemeente krijgt met de invoering van de Wet Goed Verhuurderschap de mogelijkheid handhavend op te treden.

Bestaande huurovereenkomsten?
Voor een groot deel gelden de regels van de Wet Goed Verhuurderschap alleen voor huurovereenkomsten die na 1 juli 2023 worden aangegaan.
De informatieplicht (zie hiervoor onder 5.) geldt ook voor bestaande huurovereenkomsten. Verhuurders dienen voor 1 juli 2024 de informatie alsnog aan hun huurders te verstrekken. Voor huurovereenkomsten met arbeidsmigranten geldt dat de informatie voor 1 oktober 2023 moet zijn verstrekt.

Het niet voldoen aan de regels van Goed Verhuurderschap (waaronder de informatieplicht) kan volgens genoemde wet worden bestraft met bestuurlijke boetes.

Conclusie
De invoering van de Wet Goed Verhuurderschap heeft gevolgen voor verhuurders, bemiddelaars en beheerders van woon- of verblijfsruimte.


Heeft u vragen over de Wet Goed Verhuurderschap? Neem gerust contact met ons op via

het contactformulier of bel naar: 06 123 18 244.

Comments


bottom of page