top of page
Coumans Juristen 263.jpg
  • Foto van schrijverCoumans Juristen

GEEN COMPENSATIE TRANSITIEVERGOEDING BIJ BEDRIJFSBEEINDIGING VANWEGE ZIEKTE WERKGEVER

De compensatieregeling transitievergoeding mkb bij bedrijfsbeëindiging vanwege pensionering of overlijden van de werkgever is op 1 januari 2021 in werking is getreden. Kleine werkgevers die de activiteiten van hun onderneming beëindigen vanwege pensionering of overlijden hebben, onder voorwaarden, recht op compensatie van de transitievergoeding. De compensatie is afhankelijk van de hoogte van de bij ontslag aan de werknemer betaalde transitievergoeding. Er komt geen compensatie bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte.Geen compensatie bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte
Op bladzijde 52 van de MEMORIE VAN TOELICHTING bij de "Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor het jaar 2024" is het volgende opgenomen:

"C. Beleidswijzigingen
Compensatieregeling Transitievergoeding MKB
Kleine werkgevers die de activiteiten van hun onderneming beëindigen vanwege pensionering of overlijden hebben, onder voorwaarden, recht op compensatie van de transitievergoeding. Besloten is dat het onderdeel compensatie bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte van de werkgever niet in werking zal treden. Reden hiervoor is dat na onderzoek is gebleken dat
het niet mogelijk is tot een werkbaar sociaal-medisch kader te komen aan de hand waarvan ziekte van de werkgever kan worden beoordeeld.".

Er komt met andere woorden geen compensatie bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte.
Reden voor het niet in werking treden is dat na onderzoek is gebleken dat het niet mogelijk is tot een werkbaar sociaal-medisch kader te komen aan de hand waarvan ziekte van de werkgever kan worden beoordeeld.

Wel compensatie bij bedrijfsbeëindiging vanwege pensionering of overlijden
Stopt het bedrijf door pensionering of het overlijden van de werkgever? Dan kan dus wel compensatie van de betaalde transitievergoeding worden aangevraagd.


Heeft u vragen over de compensatieregeling bij bedrijfsbeeindiging? Neem gerust contact met ons op via het contactformulier of bel naar: 06 123 18 244.

Комментарии


bottom of page