top of page
Coumans Juristen 263.jpg
  • Foto van schrijverCoumans Juristen

DE KERSTBORRELS ZIJN IN AANTOCHT!

Kerstborrels op het werk zijn vaak een gelegenheid voor collega's om samen te komen, te ontspannen en het jaar leuk af te sluiten. Echter, soms kunnen deze festiviteiten uit de hand lopen, met juridische consequenties van dien. Hierna volgen enkele voorbeelden uit de rechtspraak.
In een zaak uit 2016 ontstond er tijdens een kerstborrel een vechtpartij tussen twee werknemers. Beide werknemers raakten gewond en werden later ontslagen. Ze dienden vervolgens rechtszaken in tegen hun werkgever voor onterecht ontslag. De rechter oordeelde dat het ontslag gerechtvaardigd was vanwege het fysieke geweld op de werkplek. De kerstborrel gold als werkplek.

Een groep werknemers verliet na de kerstborrel in 2017 een café in dronken toestand en begon de openbare orde te verstoren. Ze werden gearresteerd en de werkgever werd geconfronteerd met negatieve publiciteit. De werkgever diende een rechtszaak in tegen de werknemers om de schade aan zijn reputatie te verhalen. De rechter oordeelde in het voordeel van de werkgever en de werknemers moesten aan hun werkgever schadevergoeding betalen.


In een zaak uit 2018 beschuldigde een werkneemster haar collega's van beledigende en discriminerende opmerkingen tijdens de kerstborrel. Getuigen meldden dat er beledigende opmerkingen werden gemaakt en dat de sfeer zelfs vijandig was. De rechter oordeelde dat de werkgever verantwoordelijk was voor het waarborgen van een veilige werkomgeving, zelfs tijdens informele evenementen. De werkgever kreeg een boete opgelegd en werd verplicht om anti-discriminatie trainingen te organiseren voor het personeel.

In 2019 klaagde een werknemer zijn collega aan voor intimidatie tijdens de kerstborrel. De werkgever startte een ontslagprocedure. De beschuldigde beweerde dat hij dronken was en zich niet bewust was van zijn daden. De rechter oordeelde dat het feit dat de beschuldigde dronken was, geen rechtvaardiging was voor zijn gedrag en dat hij verantwoordelijk was voor zijn acties. Het ontslagverzoek werd toegekend. De werknemer had zich tijdens de kerstborrel ernstig misdragen, aldus de rechter.
Een werknemer werd in 2022 aangereden door een dronken collega die na de kerstborrel naar huis reed. De werknemer raakte ernstig gewond en klaagde (ook) zijn werkgever aan voor nalatigheid, bewerend dat de werkgever de verantwoordelijkheid had om ervoor te zorgen dat werknemers veilig naar huis konden gaan na het evenement. De rechter oordeelde in het voordeel van de werknemer en bepaalde dat de werkgever aansprakelijk was voor de schade.


Om juridische problemen tijdens en na festiviteiten zoals kerstborrels zo veel mogelijk te voorkomen, is het belangrijk dat werkgevers proactief handelen. Werkgevers kunnen bijvoorbeeld een arbeidsreglement opstellen over gepast en gewenst gedrag op de werkvloer en ook tijdens bedrijfsevenementen, zoals kerstborrels.

Indien u een arbeidsreglement wenst, mail of bel naar: coumans@coumansjuristen.nl of

06 123 18 244

Comments


bottom of page