top of page
Coumans Juristen 263.jpg
  • Foto van schrijverCoumans Juristen

COMPENSATIE TRANSITIEVERGOEDING ZIEKE WERKNEMERS

Werknemers die na twee jaar ziekte ontslagen worden, hebben aanspraak op een transitievergoeding als zij aan de voorwaarden voldoen. Sinds 1 april 2020 kunnen werkgevers die een transitievergoeding betalen aan de werknemer bij ontslag aan de langdurig zieke werknemer een compensatie ontvangen.Aanspraak op de compensatieregeling
Het dienstverband moet eindigen door opzegging door de werkgever met toestemming van UWV of door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst.
Uit de vaststellingsovereenkomst moet wel duidelijk te blijken dat de langdurige ziekte van de werknemer de reden is voor het ontslag.

Hoogte compensatie
De compensatie is niet hoger dan de transitievergoeding zoals die geldt op het moment dat de werknemer 104 weken arbeidsongeschiktheid is. Er wordt dus niet meer gecompenseerd dan het bedrag aan transitievergoeding waarop de zieke werknemer recht heeft op het moment dat hij twee jaar ziek is.

Loonsanctie
Heeft het UWV een loonsanctie opgelegd aan de werkgever en heeft de werknemer op grond daarvan recht op een hogere transitievergoeding, dan wordt het gedeelte van de loonsanctie niet meegenomen in de berekening van de hoogte van de compensatie.

Derde ziektejaar
Betaalt de werkgever op grond van de cao een derde ziektejaar aan de werknemer, dan wordt het derde ziektejaar niet meegenomen in de berekening van de hoogte van de compensatie.

Slapend dienstverband
Heeft de werknemer een zogenaamd ‘slapend dienstverband’, waardoor de transitievergoeding bij beëindiging hoger wordt, dan is de compensatie niet hoger dan de transitievergoeding zoals die gold op het moment dat de werknemer 104 weken arbeidsongeschiktheid was.

Transitie- of inzetbaarheidskosten
Heeft de werkgever voor de werknemer transitie- of inzetbaarheidskosten gemaakt die in mindering komen op de transitievergoeding, dan kunnen deze kosten bij de betaalde transitievergoeding worden opgeteld. Deze kosten komen ook voor compensatie in aanmerking.

Aanvraag compensatie
Het UWV beslist over de aanvraag voor compensatie. Het recht op compensatie vervalt als de aanvraag later dan zes maanden na betaling van de transitievergoeding is ingediend.


Heeft u vragen over dit onderwerp? Neemt u dan contact op met Elnet Coumans, coumans@coumansjuristen.nl of 06 123 18 244.

Comments


bottom of page