top of page
Coumans Juristen 263.jpg
  • Foto van schrijverCoumans Juristen

ALGEMENE VOORWAARDEN: BELANGRIJK!

Bijgewerkt op: 12 okt. 2023

Algemene voorwaarden fungeren als een soort beschermingsmechanisme voor uw onderneming. Zolang alles prima verloopt, hoeft u er geen beroep op te doen. Maar wanneer de zaken in het honderd lopen, kunnen ze uw onderneming veel narigheid en potentiële financiële struikelblokken besparen. Het cruciale punt ligt vaak in het feit of deze voorwaarden daadwerkelijk van toepassing zijn. Hiervoor zijn duidelijke spelregels.
Door het gebruik van algemene voorwaarden hoeft uw onderneming niet met elke klant individueel te onderhandelen over standaardkwesties zoals leveringstijden voor goederen of opzegtermijnen. Bovendien kunt u binnen de wettelijke grenzen datgene wat u in de voorwaarden vastlegt, aanpassen aan uw eigen behoeften. Als de klant akkoord gaat met uw voorwaarden, hoeft u alleen nog maar over kernzaken te onderhandelen, zoals welke goederen de klant aanschaft, tegen welke prijs, in welke hoeveelheid, of wat de aard van de door u te verlenen diensten is. Dit bespaart u tijd en geld.


De meest voorkomende bepalingen in de algemene voorwaarden hebben betrekking op de volgende standaardonderwerpen:

Offerte: Is de offerte vrijblijvend of niet, hoe lang is deze geldig en wat is de termijn voor aanvaarding?

Levertijd: Binnen welke termijn wordt er geleverd en wat zijn de regels bij overmacht?

Betaling: Wat is de betalingstermijn, wanneer worden incassokosten en rente bij niet-betaling in rekening gebracht?

Transport: Wie draagt de transportkosten, hoe zit het met de transportverzekering en eventuele invoerrechten?

Garanties: Welke garanties biedt u en onder welke voorwaarden?

Eigendomsvoorbehoud: De eigendom gaat pas over na betaling of direct bij levering.

Aansprakelijkheid: Wie is waarvoor aansprakelijk, welke beperkingen gelden en wat is de hoogte van een eventuele schadevergoeding?

Geschillenafwikkeling: Welk recht is van toepassing, keuze voor de rechter of arbitrage?


Wanneer zijn uw algemene voorwaarden van toepassing?

Uw algemene voorwaarden zijn van toepassing als aan de volgende twee wettelijke eisen is voldaan:

1. U heeft voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst aangegeven dat uw algemene voorwaarden van kracht zijn en u heeft deze aan uw klant overhandigd (ter hand gesteld).

2. Uw klant heeft tevens de algemene voorwaarden geaccepteerd.


Tot slot

U moet de algemene voorwaarden op de juiste manier ter hand stellen en zorgen dat ze door uw klant worden aanvaard. Is hier niet aan voldaan, dan bestaat de kans dat de voorwaarden geen onderdeel uitmaken van de afspraken met de klant, met alle gevolgen van dien.


Heeft u hier vragen over of wilt u uw voorwaarden laten controleren, neem dan contact op met Elnet Coumans van Coumans Juristen, tel: 06 123 18 244.

Comments


bottom of page