top of page
Coumans Juristen 263.jpg

Contracten- en ondernemingsrecht

Wij adviseren u over en beoordelen en stellen de volgende overeenkomsten op: 

  • samenwerkingsovereenkomsten

  • directiestatuten en/of aandeelhoudersovereenkomsten

  • algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

  • managementovereenkomsten

  • rekening-courantovereenkomsten

  • koop- of overnamecontracten (activa/passiva of aandelen) inclusief intentieovereenkomsten (LOI) en juridische due diligence onderzoeken

  • vennootschapscontracten (vof en maatschap)

  • andere overeenkomsten zoals leningsovereenkomsten, borgstellingen, pandrechtovereenkomsten en huurovereenkomsten

  • aansprakelijkheidsrecht 

bottom of page